25 Mart 2020

Yasal Uyarı

Kullanıcı Yasal Sözleşmesi

Bu hizmet şartları, Monitor Minor
Hizmetinin sahibi olduğu, sahip olduğu, kontrol ettiği veya sunduğu mobil veya web hizmetleri veya mobil veya web yazılımı (“Monitor Minor Hizmeti”) kullanımınızı düzenleyen, sizinle Monitor Minor ( www.monitorminor.org ) arasındaki yasal bir sözleşmedir.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİZMET ŞARTLARI VE KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUN. Monitor Minor HİZMETLERİNİ KULLANARAK, BU HİZMET ŞARTLARI ŞARTLARI İLE OKUYUN, ANLAYIŞINIZ VE KABUL ETMİŞ OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ. BU HİZMET ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, HEMEN Monitor Minor HİZMETLERİNİ KULLANMAK İÇİN LÜTFEN DİKKAT EDİN.

LİSANS VERİLMESİ

Tüm Monitor Minor hizmetleri size lisanslanır ve satılmaz.  Monitor Minor hizmetini yalnızca kişisel veya şirket içi kullanımınız için kullanmanız için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemeyen bir hizmet ve alt lisanssız lisans verir. Veri koruması için Monitor Minor
‘ye aktardığınız Kullanıcı Verilerindeki tüm sahiplik haklarını koruyacaksınız.

YASAL ANLAŞMA

Monitor Minor yazılımının kullanımı ile ilgili olarak ülkenizin geçerli tüm yasalarına uymayı kabul edersiniz. Bu telefona Monitor Minor yazılımını indirmeden, kurmadan, etkinleştirmeden önce Cihazın sahibi olmanız veya cihazın sahibinden yazılı izniniz olmalıdır. Cihazın kullanıcısı, kişisel verilerini görüntülediğinizi bilmelidir. Monitor Minor, yasal sahibinin bilgisi ve izni olmadan Monitor Minoryazılımını bir cihaza (“cep telefonu”, “Cep Telefonu”, “Masaüstü”, “Kişisel Bilgisayar”) yükler, indirir ve etkinleştirirseniz sorumluluk kabul etmez. Monitor Minor’nin sorumlu olmadığını, herhangi bir yanlış kullanım veya hasar için sorumluluk kabul etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Monitor Minorhizmetini indirir indirir, kurar veya etkinleştirir etmez, ülkenizin tüm yasalarına uymayı ve Monitor Minor’yi kullanma şeklinizin tüm sorumluluğunu üstlenmeyi kabul edersiniz.

Şartlar ve koşullar

YANLIŞ OLABİLİRSİNİZ VE BURADA TEŞEKKÜR EDERSİNİZ VE YAPMAYACAKLARINIZI GARANTİ ETMEYİ KABUL EDERSİNİZ:

1. Monitor Minor Hizmetlerini yasadışı amaçlarla veya fikri mülkiyet, veri koruma ve gizlilik ile ithalat veya ihracat kontrolünü düzenleyen yasalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasaları ihlal ederek kullanma;

2. Monitor Minor
Hizmetlerinin güvenlikle ilgili özelliklerini, Monitor MinorHizmetleri aracılığıyla erişilebilen herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya Monitor MinorHizmetlerinin kullanımına ilişkin sınırlamaları zorlayan özellikleri kaldırmak, atlatmak, devre dışı bırakmak, zarar vermek veya başka şekillerde müdahale etmek ;

3. virüs, solucan veya diğer kötü amaçlı kodları yüklemek veya başka şekillerde yaymak da dahil olmak üzere Monitor Minor
Hizmetlerine veya herhangi bir kullanıcının bu hizmetten yararlanmasına kasıtlı olarak müdahale etmek veya bunlara zarar vermek;

4. patentleri, ticari markaları, ticari sırları, telif haklarını veya diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir bilgi veya materyali yayınlamak, saklamak, göndermek, iletmek veya yaymak; veya

5. açık yazılı iznimiz olmadan Monitor Minor
Hizmetlerine herhangi bir amaç için erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya başka bir otomatik yöntem kullanın veya Monitor MinorHizmetlerine erişimi önlemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz robot hariç tutma başlıklarımızı veya diğer önlemleri atlayın veya Monitor Minor Hizmetleri, Monitor Minor Hizmetlerine yetkisiz erişim elde etmek amacıyla (sınırlama olmaksızın) Monitor Minor Hizmetlerinin değiştirilmiş sürümlerini herhangi bir şekilde veya biçimde kullanamaz.

6. başka bir kişinin hesap şifrenize veya Monitor Minor Services hesabınıza erişmesini veya satmasını veya aktarılmasını sağlamak

7. Size ait olmayan bir cihazdan Monitor Minor’yi indirin, Yükleyin veya Etkinleştirin veya bunu yapmak için sahibinden yazılı onay almadınız.

8. Monitor Minor Yazılımını birisinin cihazına indirerek, yükleyerek veya etkinleştirerek ülkenizin federal ve hükümet yasalarını ihlal edin.

9. Cihaz sahibinin bilgisi ve onayı olmadan size ait olmayan bir cihazdan Monitor Minor
yazılımını kullanarak veri toplayın.

İHLALLERİ; SONLANDIRMA

Monitor Minor Hizmetlerine erişiminizi önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir fesih veya askıya alma işleminin (a) bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarından herhangi birini ihlal ettiğiniz Monitor Minor iyi niyet inancına dayanması durumunda, sorumluluk almadan, feshedebileceğini veya askıya alabileceğini kabul edersiniz, (b ) Monitor Minor
‘nin sürekli olarak başkalarının telif haklarını ihlal ettiğine veya başkalarının telif haklarını ihlal ettiğine karar verme, (c) Monitor Minor Hizmetlerinden herhangi biri ile ilgili olarak uzun süre kullanılmadığı süreleri veya (d) Monitor Minor ‘ye ait herhangi bir ücretin ödenmemesi. Bu çözümler, Monitor Minor
‘nin yasalarda veya hakkaniyette sahip olabileceği diğer tüm çözüm yollarına ek niteliğindedir.

TAZMİNAT; ZARARSIZ TUTUN

Zararsız Monitor Minor ‘yi, bağlı şirketlerini ve tedarikçilerini ve ortaklarını (Monitor Minor
‘nin kablosuz iletişim operatörü ortakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir talep, dava, işlem, kayıp, maliyet, zarar ve diğerlerinden tazmin etmeyi, savunmayı ve elinde bulundurmayı kabul edersiniz (a) Monitor Minor
Hizmetlerini kullanımınız veya kötüye kullanmanızdan kaynaklanan veya avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere diğer yükümlülükler, (b) tarafınızdaki herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarının ihlali veya (c) herhangi bir ihlal veya bu Sözleşmenin ihlali. Monitor Minor, masrafları size ait olmak üzere, bize tazminat vermeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunma ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve bu talepleri savunmamızla işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE ZARARLAR

GEÇERLİ YASALAR, TÜKETİM VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI, YÜKLENİCİLER, ÇALIŞANLAR, AJANLAR VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF ORTAKLARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE (TÜM SINIRSIZ, Monitor Minor
‘NİN KABLOSUZ TAŞIYICI ORTAKLARINA VEYA TEDARİKÇİLERE SADECE SADECE SADECE BÜTÜN OLMAYACAKTIR. TÜM HASARLARIN OLASI OLDUĞUNDAN EMİN OLDUĞUNDA, Monitor Minor
HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ, CEZA, GÜVEN, SONUÇ VEYA ÖRNEK ZARARLAR. BU BÖLÜMDE DÜZENLENEN SORUMLULUK SINIRLAMALARININ BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR FESHİ veya FİDANIN HERHANGİ BİR FESHİ SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİNİ VE İLGİLİ HERHANGİ BİR SINIRLI BELİRTİLMEYE BAŞVURACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. HİÇBİR DURUMDA Monitor Minor
‘LERİN (VEYA BAĞLANTILARI, YÜKLENİCİLER, ÇALIŞANLAR, AJANLAR, TEDARİKÇİLER VEYA SINIRLAMADAN DAHİL OLAN ÜÇÜNCÜ TARAF ORTAKLARI, Monitor Minor

HAKLARIN SAKLANMASI

Monitor Minor Hizmetleri ve tüm içerik, görsel arabirimler, bilgi, grafik, tasarım, derleme, bilgisayar kodu, ürünler, yazılım, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve hizmetler Monitor Minor
‘nin veya yan kuruluşlarının veya bağlı şirketlerinin ve / veya üçüncü parti lisans verenleri. Size verilen açık lisans dışında, herhangi bir ima, estoppel veya başka bir şekilde, Lookout Hizmetlerine herhangi bir hak, unvan, ilgi veya lisans verilmez.

KISITLAMALAR

Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz ve kabul edersiniz: (a) Monitor Minor
Yazılımını çoğaltmaya veya çoğaltmaya teşebbüs; (b) Monitor Minor
Yazılımının türev çalışmalarını değiştirmek, uyarlamak, tercüme etmek veya oluşturmak veya bunları yapmaya teşebbüs etmek; (c) Monitor Minor
Yazılımını veya Monitor Minor
Yazılımındaki herhangi bir teknolojiyi, özelliği veya önlemi herhangi bir yolla veya herhangi bir şekilde atlatmaya veya devre dışı bırakmaya çalışmak; (d) Monitor Minor
Yazılımı için kaynak kodunu derlemeye, parçalara ayırmaya, tersine mühendislik yapmaya veya başka bir şekilde türetmeye teşebbüs etmek; (e) Monitor Minor
Yazılımını herhangi bir üçüncü tarafa dağıtmak, ipotek etmek, satmak, kiralamak, kiralamak, alt lisanslamak veya başka bir şekilde aktarmak, yayınlamak veya ifşa etmek; (f) bir hizmet bürosu için kullanmak veya Monitor Minor
Yazılımının kullanımını başka türlü ticarileştirmek veya ticarileştirmek; veya (g) herhangi bir ticari markayı, logoyu, telif hakkını veya diğer mülkiyet bildirimlerini, açıklamaları kaldırmak veya değiştirmek,

KULLANICI VERİLERİ VE KONUM VERİLERİ

Monitor MinorHizmetleri, sizin tarafınızdan içeriklerin ve materyallerin (“Kullanıcı Verileri”) ve bu Kullanıcı Verilerinin barındırılmasına, depolanmasına, paylaşılmasına ve / veya yayınlanmasına izin verebilir. Kendi Kullanıcı Verilerinizden ve bunları saklamanın veya iletmenin sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz.

Monitor Minor, sizin tarafınızdan Monitor Minor hizmeti satın alınması kullanılarak yüklenen verilerin sizin verileriniz olduğunu varsayar ve bu nedenle bu verilerden hiçbir şey sorumlu tutulamaz.

Monitor Minor, Kullanıcı Verileri ile bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan veya Kullanıcı Verilerini uygunsuz veya yasa dışı içerik açısından aktif olarak izlemekle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Monitor Minor, diğer Kullanıcılar tarafından gönderilen Kullanıcı Verilerinin içeriği üzerinde herhangi bir onay vermez ve hiçbir kontrolü yoktur. Monitor Minor
, Kullanıcı Verilerini göndermenizi engelleme ve Kullanıcı Verilerini herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle kısıtlama veya kaldırma hakkını saklı tutar. Ayrıca, belirli Monitor Minor
Yazılımı konumunuzu belirlemek için kablosuz aygıtınızdan alınan veya alınan verileri kullanabilir (“Konum Verileri”). Monitor Minor Hizmetlerini kullanarak, Monitor Minor ‘nin Konum Verilerini Gizlilik Politikamızın koşullarına uygun olarak kullanmasına izin veriyorsunuz. Monitor Minor
, herhangi bir Konum Verisine ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya doğruluk, eksiksizlik veya zamanında garanti vermez.

BU SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Monitor Minor bu Hizmet Şartlarını zaman zaman değiştirebilir. Bu Sözleşmedeki her türlü değişiklik Monitor Minor
.net sitesinde yayınlanacaktır ve bu değişiklikler gönderildikten sonra Monitor MinorHizmetlerini kullanmaya devam ettiğinizde Hizmet Koşullarında yapılacak herhangi bir değişikliğe bağlı kalmayı kabul edersiniz.

YASAL UYARI:

Monitor Minor yazılımı, reşit olmayan çocuklarını izlemek isteyen ebeveynler için etik izleme için tasarlanmıştır. Monitor Minor yazılımının alıcısı cihaza sahip olmalı veya çocuklarından, Monitor Minor yazılımını cihaza kurmadan ve etkinleştirmeden önce izleme izni veren yazılı onay almalıdır.

Monitor Minor yazılımı kimseyi ‘Takip Etmek’ veya ‘Casuslaştırmak’ için kullanılmamalıdır. Monitor Minor
yazılımı, yazılı rızası olmadan 18 yaşından büyük bir eşin, kız arkadaşın, erkek arkadaşın, çocuğun cihazını izlemek için kullanılmamalıdır.

Sahip olmadığınız bir cihazı izlemek için Monitor Minor yazılımını kullanmaya çalışırsanız veya cihaz sahibi tarafından yazılı rızanız varsa, federal ve eyalet yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda hukuk yetkilileriyle tam olarak işbirliği yapacağız.

Yazılı onayı daha ayrıntılı olarak incelemek için Monitor Minor yazılımı alıcısına SMS, çağrı kaydı, e-postalar, randevular, Coğrafi Konum, videolar, fotoğraflar, kişiler, İnternet tarama geçmişini, Yer imleri, çevreleyen ses, çevreleyen video ve kayıtlı aramalarını istediğiniz zaman dinleyin.

Monitor Minor yazılımımızın neden olduğu yanlış kullanım veya hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ülkelerinin tüm yasalarına uymak ve Monitor Minor yazılımını yasal olarak kullanmak alıcıya aittir. Monitor Minor’yi yasal amaçlarla kullanma konusunda tam sorumluluk alıyorsunuz ve herhangi bir federal veya eyalet yasalarını ihlal etmiyorsunuz. Monitor Minor’nin kullanımı ile ilgili olarak ülkelerindeki tüm geçerli yasaları tespit etmek ve bunlara uymak Monitor Minor
kullanıcısının sorumluluğundadır. Ülkelerindeki tüm yasalara uymak son kullanıcının sorumluluğundadır ve Monitor Minor ürünün herhangi bir yasadışı kullanımından sorumlu tutulamaz. Monitor Minor ‘yi indirip yükleyerek, Monitor Minor ‘nin bundan sonra hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini taahhüt edersiniz. Başkalarının SMS mesajlarını ve diğer telefon etkinliklerini kaydetmek veya bilgisi olmadan başka bir kişinin telefonuna Monitor Minor yüklemek ülkenizde yasa dışı bir etkinlik olarak kabul edilebilir. Monitor Minor
‘yi satın almadan önce ülkelerinin yasalarıyla ilgili araştırma yapmak kullanıcının sorumluluğundadır. Satın alarak, indirerek,

GİZLİLİK POLİTİKASI

Müşteri veritabanlarımızın gizli ve özel kalması şirket politikasıdır. “Spam gönderenler” e veya veritabanlarımızı ürün veya hizmetlerinin reklamını yapmak veya talep etmek için kullanmak isteyen diğer taraflara hiçbir zaman isim vermeyeceğiz ve satmayacağız. Özel bilgileriniz bizimle güvende.

Bilgilerinizin gizliliğini korumak için tüm makul önlemleri alırız. Hassas bilgileri Monitor Minor web sitesi üzerinden gönderdiğinizde, bilgileriniz hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak korunur.

Hassas bilgileri topladığımız her yerde, bu bilgiler şifrelenir ve bize güvenli bir şekilde iletilir. Bunu, web tarayıcınızın altında kapalı bir kilit simgesinin bulunmasıyla veya web sayfasının URL adresinin başında “https” harflerini görerek doğrulayabilirsiniz.
Daha ayrıntılı gizlilik politikası için lütfen https://www.monitorminor.org/gizlilik-politikasi/ sayfamızı ziyaret edin.

VERİ GÜVENLİĞİ

Verilerinizin mutlak güvenliğini sağlamak için verilerinizi düzenli olarak indirmenizi ve hesabınızdan silmenizi öneririz. 90 günden daha eski olan tüm verileri otomatik olarak sileriz. Özel verilerinizi desteklemiyoruz, bu nedenle bilgilerinizin silinmesi bu bilgilere kalıcı olarak erişilemez olmasını sağlıyor.

WhatsApp chat